Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesje naukowe

Wyjazd badawczy

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wyjazd badawczy z Kołem Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ i Akademickim Kołem Studentów Ochrony Dóbr Kultury w dniach od 28 lutego do 2 marca br. Udział oraz opiekę naukową nad przebiegiem wyjazdu zadeklarowali pani prof. Iwona Niżnik-Dobosz oraz pan dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ.

W trakcie wyjazdu dokonamy przeglądu wielkopolskich realizacji konserwatorskich i architektonicznych z ostatnich lat wraz z analizą ich kontekstu prawnego. Postaramy się m.in. zapoznać się z argumentami obu stron w dyskusji o zasadności rekonstrukcji średniowiecznego "Zamku Przemysła" tuż obok poznańskiego rynku, zgłębić kwestie podjetych na szeroką skalę prac restauratorskich w zespole pałacowym w Rogalinie czy przyjrzeć się procesowi tworzenia muzeum Jana Henryka Dąbrowskiego i Legionów Polskich w niedawno zakupiony przez władze województwa wielkopolskiego pałacu w Winnej Górze. Ochrona zabytków zawsze rodzi zażartą dyskusję. Dość wspomnieć, że DS "Jowita"- miejsce zakwaterowania uczestników wyjazdu - i jego socmodernistyczna sylweta wzbudzają nie mniejsze dyskusje niż sprawa hotelu "Cracovia" w Krakowie. Kwestie te z pewnością dostarczą inspirującego materiału badawczego dla studentów prawa i ochrony dóbr kultury.

PLAN WYJAZDU (może ulegać modyfikacjom):

28 lutego (czwartek):
- przejazd pociągiem z Krakowa do Poznania
- zakwaterowanie w DS „Jowita” UAM (ul. Zwierzyniecka 7)
- spotkanie z przedstawicielem urzędu Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i/lub Miejskiego Konserwatora Zabytków
- warsztaty nt. najcenniejszych zabytków Poznania oraz rozwoju
przestrzennego miasta (z udziałem studentów z Koła Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM)

1 marca (piątek):
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem
- spotkanie z pracownikiem naukowym UAM na temat specyfiki rozwoju przestrzennego Poznania oraz lokalnych wyzwań dla ochrony zabytków
- zwiedzanie Zamku Królewskiego w Poznaniu (Muzeum Sztuk Użytkowych)
- zwiedzanie Muzeum Narodowego w Poznaniu
- integracja ze studentami z KN „Europa Concors”(UAM)

2 marca (sobota):
- zwiedzanie pałacu w Kórniku
- zwiedzanie pałacu w Rogalinie
- uroczysty obiad
- zwiedzanie pałacu w Winnej Górze
- powrót pociągiem do Krakowa

OBOWIĄZKIEM każdego uczestnika będzie napisanie artykułu naukowego na wybrany przez siebie temat związany z tematyką wyjazdu i przesłanie go w terminie do 16 marca 2019 r.

Praca o objętości min. 20 tys. znaków (liczonych ze spacjami) zostanie poddana recenzji przez opiekuna naukowego Koła, prof. Piotra Dobosza, a następnie ukaże się w jednej z kolejnych publikacji KN PODK. Przy dokonywaniu rejestracji należy podać planowany temat tekstu i w abstrakcie przybliżyć jego przewidywaną strukturę. Mamy nadzieję, że w pracy badawczej przydatne okażą się bezpośredni kontakt z ww. ekspertami oraz kwerenda w czytelniach WPiA UAM i Bibliotece Raczyńskich.

Dzięki dofinansowaniu z RKN UJ (już przyznane) i Fundacji "Bratniak" (ogłoszenie nastąpi 31 stycznia) KOSZT wyjazdu to na ten moment ok. 200 zł od osoby. Cena uczestnictwa obejmuje transport, dwa noclegi, dwa posiłki dziennie oraz wstępy do muzeów i usługi przewodnickie. Przyznana dotacja ma postać refinansowania po zakończeniu projektu, dlatego będzie konieczne wpłacenie zaliczki w wysokości 160 zł (do 17 lutego), a także zabranie ze sobą kolejnych 100 zł.

PLAN WYJAZDU w szczegółach zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom do 20 lutego.

[edit: nabór został przedłużony] ZGŁOSZEŃ przy pomocy formularza należy dokonywać do dnia 10 lutego (deadline o godzinie 23:59). Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy, aby przemyśleć temat pracy już przed wyjazdem i podać go w zgłoszeniu. W razie dużej liczby chętnych pierwszeństwo udziału przypadnie osobom, które mają już pomysł na artykuł.

LINK DO FORMULARZA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegRW1OfKRZScbfiIBsT9gvdznYRxj1hsFbldBRg7C3ZuPZmw/viewform?usp=pp_url

TERMINARZ:
do 10 lutego - czas na nadsyłanie zgłoszeń
13 lutego - informacja o zakwalifikowaniu - drogą mejlową (prosimy sprawdzać spam).
UWAGA: do 19 lutego - przedłużona rekrutacja
do 25 lutego - wpłata 160 zł zaliczki przelewem
20 lutego - przesłanie ostatecznego planu
28 lutego - 2 marca - wyjazd (100 zł zaliczki trzeba wziąć ze sobą)
do 16 marca - nadsyłanie artykułów

Seminarium w Zakopanem

Zapraszamy na wspólne rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Zakopanem!

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTU I SPOSOBU ZGŁOSZENIA NA KOŃCU

W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 roku odbędzie się już VI Seminarium Wyjazdowe KN PODK.

Rok 2018 to 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznica wydania pierwszego aktu prawnego dot. ochrony dóbr kultury i 90. rocznica pierwszej ustawy, regulującej tę materię. Temat seminarium dotyczy relacji jaka istnieje między prawodawstwem z okresu międzywojennego a współczesnym oraz ich realnego oddziaływania na dobra kultury i zabytki, które przez historyków sztuki określane są jako przykłady „stylu narodowego”, którego dominującą gałęzią jest „styl zakopiański”.

Sesja naukowa pozwoli na porównania i dyskusję prawniczą, a wizyta w Muzeach (Tatrzańskim i Sztuki XX wieku) oraz spacer po Zakopanem pozwolą na kompleksowe poznanie tematu, wliczając w to konfrontację między prawem stanowionym i stosowanym.

Seminarium naukowe jest powodem do pogłębienia zainteresowań sztuką, a także uporządkowania wiedzy z zakresu prawa ochrony dóbr kultury, a ponadto okazją do zacieśniania więzi studenckich, w szczególności integracji z młodszymi rocznikami studentów (udział wziąć mogą również studenci I roku).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Do 9 listopada (23:59) czekamy na abstrakty referatów. Propozycje można przesyłać poprzez formularz dostępny tutaj: https://goo.gl/forms/Khm1sMZ0EuuSp2qj2

W seminarium może wziąć udział 12 studentów.

JAKIE SĄ KOSZTY?
Uczestnicy będą zobowiązani do przygotowanie ok. 230 zł na poczet wszystkich wydatków - przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu. Dzięki dofinansowaniu ze środków Rady Kół Naukowych i TBSP UJ ok. 85% tej kwoty zostanie zwrócone po rozliczeniu projektu (najprawdopodobniej tuż przed Bożym Narodzeniem).

Noclegi oraz sesja naukowa w urokliwym Domu Pracy Twórczej UJ "Lonka": https://ds.uj.edu.pl/domy-pracy-tworczej/lonka

W PROGRAMIE seminarium przewidziano:
- w dniu pierwszym: spacer po Zakopanem, wizytę w Muzeum Sztuki XX wieku, uroczystą kolację
- w dniu drugim: spacer integracyjny w Tatrzańskim Parku Narodowym, sesję naukową oraz dyskusję (wzorem poprzednich wyjazdów każdy uczestnik otrzyma na prezentację referatu 30 minut, po których nastąpi dyskusja).
- w dniu trzecim: spacer po Zakopanem, wizytę w Muzeum Tatrzańskim (w miarę potrzeb po śniadaniu przewidziano czas na kontynuację sesji naukowej).
Program może ulec modyfikacjom.

Udział w seminarium premiowany jest przy przyznawaniu stypednium Rektora dla najlepszych studentów.