Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Piotr Dobosz

prof. dr hab. Piotr Dobosz

E-mail
piotr.dobosz@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków, nauki administracji, historią prawa administracyjnego i ustroju konserwatorstwa polskiego.

Działalność naukową łączył w latach 1988-1999 z pracą w strukturach państwowej, terenowej administracji ochrony zabytków. W 1998 r. i w latach późniejszych był powołany przez Ministra Kultury i Sztuki w skład Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki. Aktualnie wchodzi w skład Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. został powołany w skład IV Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej do spraw zwrotu zabytków ruchomych. W latach 1997/1998 wchodził w skład resortowej komisji powołanej do opracowania projektu nowej ustawy o ochronie zabytków a w latach 2002 i 2003 uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Kultury Sejmu RP w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy o zabytkach. Autor licznych opinii dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dla Rady Legislacyjnej. Od 1990 r. wchodzi z nominacji Prezydenta RP w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Prawno-Organizacyjnej oraz jest członkiem Prezydium tego Komitetu.