Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Koła

Historia Koła rozpoczęła się w 2013 roku z inicjatywy grupy studentów, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania naukowe skupione wokół problematyki prawa ochrony dziedzictwa. Wśród Założycieli znaleźli się:  Karolina Nowak, Agnieszka Staszek, Maria Turbasa, Artur Krajewski i Aleksander Pyrzyk. Główną ideą przyświecającą Studentom było stworzenie społeczności, w której znajdą się ludzie zainteresowani sztuką, kulturą i dziedzictwem i łączą tę pasję z prawem. Koło od początku działa interdyscyplinarnie, będąc otwarte na Studentów kierunków innych niż prawnicze. Opiekunem Koła został dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ, prawnik specjalizujący się w prawie ochrony zabytków. 

Działalność Sekcji Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ zainicjowało spotkanie z prof. Stanisławem Waltosiem, który opowiedział o paradoksach grabieży Ołtarza Mariackiego.
W pierwszym roku działalności zorganizowano m.in. warsztaty z prawa dla architektów czy wykład prof. Jerzego Stelmacha, który opowiedział o kolekcjonowaniu. 

Studenci pragnęli również stworzyć ofertę darmowych wyjść muzealnych dla krakowskich studentów. Tradycją stały się wyjścia wawelskie, w trakcie których udawało się zobaczyć miejsca niedostępne codziennie dla zwiedzających. Koło stało się również częstym gościem Muzeum Narodowego w Krakowie. 

W pierwszy roku działalności zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która odbywa się co roku. Prężna działalność Koła w pierwszym roku została doceniona przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa TBSP UJ przez przyznanie w czerwcu 2014 roku tytułu najlepszej Sekcji. 

W kolejnych latach linia wytyczona przez Studentów na początku działalności była kontynuowana i poszerzana o nowe propozycje. W 2015 roku została zorganizowana pierwsza wyjazdowa sesja naukowa, która odbyła się w Murzasichlu. W kolejny latach Koło organizowało konferencje wyjazdowe ponownie w Murzasichlu, w Łańcucie, dwukrotnie w Muszynie oraz w Zakopanem. 

W 2014 roku Koło rozpoczęło działalność wydawniczą. Pierwszą publikacją była pozycja „Prawo a ochrona dóbr kultury” przygotowana pod redakcją dr hab. Piotra Dobosza, Michała Adamusa oraz Dominiki Sokołowskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje przyznanie nagrody Książka Roku 2015, przyznawanej przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, publikacji Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki. Ochrona i opieka w prawie(red. Piotr Dobosz, Witold Górny, Katarzyna Szepelak, Kraków 2015). W kolejnych latach zostały wydane następujące pozycje:

 

  • Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie, red. Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Guzek, Anna Mazur, Kraków 2016;

  • Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowegoTom I i II, red. Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Guzek, Anna Mazur, Kraków 2017;

  • Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa sportowego, red. Piotr Dobosz, Michał Biliński, Witold Górny, Anna Mazur, Maciej Hadel, Adam Kozień, Kraków 2018;

  • Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo, red. Piotr Dobosz, Witold Górny, Adam Kozień, Anna Mazur, Bartosz Mazurek, Kraków 2018.

 

W X 2016 roku Koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ. 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządy Koła

I kadencja 2013/2014

Prezes: Karolina Nowak 

Wiceprezes: Aleksander Pyrzyk

 

II kadencja 2014/2015

Prezes: Katarzyna Szepelak

Wiceprezes: Ewa Nagy

Wiceprezes: Michał Adamus 

Skarbnik: Natalia Wróbel

 

Sekretarz: Paweł Dziwiński

 

III kadencja 2015/2016

Prezes: Dominika Guzek

Wiceprezes: Michał Adamus

Skarbnik: Anna Mazur

Sekretarz: Dagmara Krepska

 

IV kadencja 2016/2017

Prezes: Anna Mazur

Wiceprezes: Oliwia Buchali

Skarbnik: Aleksandra Rudkowska

 

V kadencja 2017/2018

Prezes: Anna Mazur

Wiceprezes: Bartosz Mazurek

Skarbnik: Adam Kozień

 

 

VI kadencja 2018/2019

 

Prezes: Jan Kłapa

Wiceprezes: Bartosz Mazurek

Wiceprezes do spraw wydawniczych: Adam Kozień

Skarbnik: Karolina Gawron

 

Od lewej: Adam, Karolina, Jan, Bartosz

 

 

 

 

 

VII kadencja 2019/2020

 

Prezes: Jan Kłapa

Wiceprezes: Karolina Gawron

Wiceprezes do spraw wydawniczych: Adam Kozień

Skarbnik: Aleksandra Borek

 

 

Opracowała Anna Mazur